Mến Chào Bạn Ghé Thăm - Khung Trời Kỷ Niệm Kim Thy

25 thg 3, 2016

Quê Hương Thân Yêu

Que Huong Than Yeu Dân tộc Việt Nam hiền hòa

China hàng xóm lân la làm phiền

Gọi là bạn tốt láng giềng

Sao lại xâm chiếm đảoTrường Hoàng Sa???

Đúng là bản chất gian tà

Láng giềng tốt vậy thật là lo âu

Thôi thì phải tránh xa mau

Hàng xóm xảo quyệt đứng đầu thế gian

Mong sao quan chức Việt Nam

Đừng vì một chút lòng tham cúi đầu....

Tương lai đất nước lao đao

Lòng dân thổn thức nghẹn ngào oán than

Trung Quốc hàng xóm bạo tàn

Ngày đêm dòm ngó lòng tham ngất trời

Cũng vì tham vọng tả tơi

Bao phen bại trận hỏi người nhớ chăng???

Lịch sử ghi chép rõ ràng

Ông cha ta mãi danh vang muôn đời

Mấy nghìn năm đã qua rồi

Vẫn còn tham vọng lòng người điêu ngoa

Đúng là bản chất China

Không thể tả hết gian tà trong tâm

Thời gian đã mấy ngàn năm

Vẫn không thay đổi tính ngầm mưu sâu

Trời cao nhưng chẳng xa đâu

Gieo gió thì gặp u sầu mãi thôi

Nhân quả đã định sẵn rồi

Mong sao nước Việt muôn người bình yên.!.

KimThy

Photobucket

Không có nhận xét nào: