Mến Chào Bạn Ghé Thăm - Khung Trời Kỷ Niệm Kim Thy

18 thg 1, 2013

CHIỀU BÊN SÔNGChieu Ben Song

Bên sông có lũy tre già
Một con đò nhỏ thường qua nơi này
Bây giờ bến vẫn còn đây
Luỹ tre còn đó thuyền nay phương nào
Gió buồn thổi mãi lao xao
Hoàng hôn buông xuống buồn nao não lòng
Tiếng hò ai vọng bên sông ?
Nghe da diết nhớ hoài mong thương chờ
Nhìn dòng nươc chảy hững hờ
Anh ơi có biết từng giờ em trông?.!KimThy

Photobucket 

Không có nhận xét nào: