Mến Chào Bạn Ghé Thăm - Khung Trời Kỷ Niệm Kim Thy

18 thg 1, 2013

TÌNH VẠN DẶM


Tnh Van Dam

Cách nhau cả một dòng sông
Mà sao nỗi nhớ trong lòng không vơi
Phải chăng duyên phận do trời ??
Xuôi mình gặp gỡ để rồi luyến thương
Cách xa cả mấy dặm đường
Bồi hồi nhung nhớ tơ vương chất chồng
Mấy mùa xuân hạ thu đông
Ngày qua tháng lại vẫn không phai mờ
Tình này là thật hay mơ ?
Sao lòng cứ mãi thẫn thờ nhớ mong ??.!


  KimThy

Photobucket

Không có nhận xét nào: