Mến Chào Bạn Ghé Thăm - Khung Trời Kỷ Niệm Kim Thy

20 thg 1, 2013

TƠ NHỆN   To Nhen


Ai xui con nhện giăng tơ ?

Sợi thương sợi nhớ trông chờ đợi ai

Ai bày chi cảnh lá lay ?

Để sầu trĩu nặng u hoài buồn thương !

Nhện giăng chi sợi vấn vương

Cho tim khắc khoải , dỗi hờn ai đây ?

Nhện ơi nhện hỡi có hay

Nhện giăng chi sợi tơ này nhện ơi ?

Nếu như đã giăng tơ rồi

Thì xin giăng khéo có đôi nhện àh !

Đừng làm những cảnh chia xa !

Đừng để tình cảm nhạt nhòa với nhau !

Cũng đừng giăng sợi thương đau !

Để cho tình mãi dạt dào thương yêu .!

KimThy
Photobucket


Không có nhận xét nào: