Mến Chào Bạn Ghé Thăm - Khung Trời Kỷ Niệm Kim Thy

23 thg 1, 2013

NỖI BUỒNNoi BuonNắng buồn nên nhạt phai màu

Mưa buồn rơi rớt rì rào thâu đêm

Thu buồn lá đổ triền miên

Hoa buồn, hoa rũ bên thềm nhà ai

Mây buồn lặng lẽ mây bay

Người buồn thao thức canh dài khôn nguôi

Trăng buồn, trăng khuyết nửa rồi

Đông về se lạnh tuyết rơi phủ nhiều

Sông buồn nước chảy liu riu

Như đò vắng khách như chiều hoàng hôn

Nhạc buồn in đậm trong hồn

Làm sao có thể vùi chôn chữ buồn ?.!


                       
 KimThy                        
Photobucket
Không có nhận xét nào: