Mến Chào Bạn Ghé Thăm - Khung Trời Kỷ Niệm Kim Thy

23 thg 1, 2013

THƠ TẶNG MẸ 2
Tho Tang Me 2

Thiên hà có vạn vì sao
Ánh dương chỉ một trên cao sáng ngời
Như mẹ duy nhất trên đời
Thương con lòng mẹ biển trời bao la
Lòng mẹ tựa dải ngân hà
Mênh mông bát ngát bao la nghìn trùng
Nghìn sao lấp lánh không trung
Như mắt mẹ sáng soi đường con đi
Thương con mẹ chẳng ngại gì
Khó khăn vất vả đến khi sức mòn
Mẹ kính yêu thương của con
Hiếu ân chưa trả con còn xa xăm
Đêm nay dưới ánh trăng rằm
Nhớ về quê mẹ dạ tâm u hoài.!.

KimThyKhông có nhận xét nào: