Mến Chào Bạn Ghé Thăm - Khung Trời Kỷ Niệm Kim Thy

24 thg 1, 2013

ƯỚC MƠ

 Uoc Mo

Đêm nay buồn viết đôi dòng
Ước mơ xin gửi vào trong thơ này
Dù cho ở cuối trời mây
Quê hương nhớ mãi chẳng phai nhạt nhòa
Tôi mong mưa thuận gió hòa
Muôn người khỏi cảnh xót xa đau lòng
Đừng ai xâm lấn non sông
Để muôn dân khỏi bâng khuâng lo rầu
Tôi ước trên khắp địa cầu
Không còn chinh chiến máu đào đừng tuôn
Em thơ cắp sách đến trường
Tôi mong ước khắp muôn phương an bình .!

KimThy

Không có nhận xét nào: