Mến Chào Bạn Ghé Thăm - Khung Trời Kỷ Niệm Kim Thy

19 thg 1, 2013

TRẦU CAUTrau Cau


Trầu tôi trầu nghĩa trầu tình

Tôi chia một nửa mời anh xơi trầu

Trầu này tuy để đã lâu

Nhưng mùi vẫn đậm như màu vẫn xanh

Nay tôi đem ra mời anh

Trầu nhân trầu nghĩa anh đành từ sao ?

Tình ta còn thắm hôm nào

Sao nay ai để trầu cau úa vàng ??.!

*****

Dây trầu tôi mới vừa trồng

Dây trầu tuy nhỏ nhưng công rất nhiều !

Tuy rằng chẳng đáng bao nhiêu

Công người khó nhọc tưới tiêu vun trồng

Trầu này tình nghĩa mặn nồng

Xin người chớ phụ tấm lòng của ai.!

*****

Ra vườn hái lá trầu tươi

Tôi đem xếp lại tặng người phương xa

Bạn tôi nay lên xe hoa

Tôi chẳng có quà chỉ có trầu thôi !

Mong bạn thông cảm cho tôi

Trầu nhân trầu nghĩa người ơi đừng cười .!

KimThy
Photobucket


Không có nhận xét nào: